ÁSZF

1
1
Általános Szerződési Feltételek
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül
megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,
magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és
szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott
elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról:
https://papucsnet.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek és letölthető és
bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: https://papucsnet.hu/aszf
1. Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: Bocskoros 2005 Kft.
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszkezelés helye): 9700, Szombathely,
Sárosi Gyula utca 8.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
rendszeresen használt elektronikus levelezési
címe:
Cégjegyzékszáma: 18-09-106400
Adószáma: 13526391-2-18
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Vas Megyei Cégbíróság
Telefonszáma: +36/70/4341-024
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-84625/2015.
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
Linux Szerver Kft.
3300 Eger, Garay u. 5.
Tel.: +36 70 5595155
info@linux-szerver.hu
http://www.linux-szerver.hu/
2. Alapvető rendelkezések:
2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen
Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény,
valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
2
2
szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó
jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
2.2. A jelen Szabályzat 2017. július 18. napjától hatályos és visszavonásig
hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot.
A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a
weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják,
hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi
szabályozás automatikusan érvényes.
2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop
weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem
regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára
nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a
feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.
2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak
bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal
terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok
bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és
értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
2.5. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti,
hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit
megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájáru.
2.6. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait
megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más
személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis.
Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más
személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
2.7. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott
adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért,
hibáért semminemű felelősség nem terheli.
2.8. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha
Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a
Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
3.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre
vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben
előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön
csomagolási költség nem kerül felszámításra.
3.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a
termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek
eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk
felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti
különbözőség miatt.
3
3
3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen
tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
3.4. Szolgáltató által forgalmazott termékek mennyisége folyamatosan változik,
a megrendelések teljesíthetősége függ a nagykereskedés raktárkészletétől is,
így esetlegesen nem teljesíthető megrendelések is előfordulhatnak.
3.5. Az akciós termékek esetében mindig a készlet erejéig tudjuk garantálni a
kiszállítást, így a készleten felüli (esetleges rendszerfrissítések előtti)
rendeléseket nem áll módunkban teljesíteni.
3.6. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a fotózás miatt esetleges apró árnyalatbeli
eltérések előfordulhatnak, igyekszünk mindig a legjobb minőségű fényképeket
feltenni a honlapra!
3.7. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a
Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék
közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg
rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató
nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron
történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási
szándékától.
3.8. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi
és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie
szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján
a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre.
Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz
nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat,
abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről,
amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves
áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.
4. Rendelés menete
4.1. Regisztráció
Vásárlás nem csak kizárólag felhasználói regisztrációval lehetséges. A
regisztráció előnye, hogy amennyiben legközelebb is szeretne tőlünk rendelni,
adatait nem szükséges újonnan megadni.
A regisztráció nem vesz igénybe 2 percnél több időt.
Ügyeljen az adatok pontos megadására, hogy a kiszállítás zökkenőmentesen
történhessen.
4.2. A megrendelés folyamata
4.2.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy
regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.
4.2.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát és
méretét beállítja.
4.2.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó
bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.
4
4
4.2.4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni,
kiválasztja a „ok” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni,
ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés – X” ikonra
kattintva törölheti a kosár tartalmát.
4.2.5. A kosárban található „Tovább” gombra kattintva haladhat tovább a
megrendelés folyamatában. Itt módosíthatja megrendelése Személyes adatait
és ide írhatja a megrendeléshez megjegyzését, továbbá megadhatja a szállítási
címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:
4.2.6. Fizetési módok:
Utánvétel: Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja
kiegyenlíteni, akkor válassza az “Utánvétel” fizetési módot.
Előre utalás: Amennyiben szeretné előre átutalni a rendelés értékét, kérjük a
rendelés leadása után jelezze ezt kollégánknak e-mailen. Miután átküldtük
Önnek a termék ellenértékének számláját, annak számlaszámára hivatkozva
tud utalni.
70.000 Forint feletti megrendelés esetén csak előre történő utalás után áll
módunkban kiküldeni a megrendelt termékeket.
CÉGÜNK FENNTARTJA A JOGOT, HOGY AMENNYIBEN EGY MEGRENDELŐ
TÖBBSZÖRI ESETBEN MEGTAGADJA AZ ÁTVÉTELT, ANNAK ELLENÉRE, HOGY
A MEGRENDELÉSI SZÁNDÉKÁT A FUTÁRNAK TÖRTÉNŐ ÁTADÁS ELŐTT NEM
MONDTA LE, ÍGY CÉGÜNKNEK ANYAGI KÁRT OKOZ, KÉSŐBBI MEGRENDELÉS
ESETÉN ELŐRE UTALÁS UTÁN ÁLL MÓDUNKBAN A FUTÁRNAK ÁTADNI A
MEGRENDELT TERMÉKET!
Az át nem vett csomagok szállítási költségét és a sikertelen szállítással
kapcsolatban felmerült egyéb költséget a megrendelőre terhelhetjük!
4.2.7. Szállítási költség és információ:
GLS futárszolgálat:
10000 Ft alatt 990 Ft
10001 Ft felett 890 Ft
A vásárló a szállítás teljes költségének csupán egy részét állja ezzel az összeggel,
a további költségeket (a szállítási költség fennmaradó részét, az utánvét
költségét, a csomagolás költségét) cégünk állja.
A csomagokat a GLS futár 8 és 17 óra között szállítja ki a megadott szállítási
címre (kérjük, minden esetben olyan címet adjon meg szállítási címnek, ahol a
megadott időpontban elérhető).
A megrendelt árut a GLS csomagküldő szolgálat kézbesíti. Amennyiben a
kézbesítő az áru átadását nem tudja teljesíteni, a csomagról értesítést hagy. Az
értesítőn megtalálható a kézbesítő telefonszáma is, ezen lehet egyeztetni a
következő kiszállítás időpontját.
VÁSÁRLÓ MINDEN ESETBEN OLYAN SZÁLLÍTÁSI CÍMET ADHAT MEG, AHOL A
FUTÁR MUNKAIDŐBEN ELÉRHETI, VAGY MÁS, MEGBÍZOTTNAK ÁTADHATJA
A TERMÉKET. EGY RENDELÉSEN BELÜL KÉT SZÁLLÍTÁSI CÍMET MEGADNI
NEM LEHETSÉGES, HISZEN A FUTÁR IS MENETREND ÉS TERÜLETI
5
5
FELOSZTÁS SZERINT DOLGOZIK, IGY AZON NAPKÖZBEN MÓDOSÍTANI
LEHETETLEN. KÉRJÜK EZEN INFORMÁCIÓK SZÍVES BETARTÁSÁT!
Pick Pack Pont szállítási mód:
10000 Ft alatt 990 Ft
10001 Ft felett 890 Ft
Válassza ki, hogy melyik Pick Pack ponton szeretné átvenni a csomagot! Az
átvételi helyszínre történő kiszállításkor, emailben és sms-ben is tájékoztatja a
futárszolgálat a csomag beérkezéséről! A csomagot 7 naptári napig tudja
átvenni, ezt követően visszaküldik cégünkhöz.
A csomagod átvétele előtt be kell mutatni a személyazonosságot igazoló
hatósági igazolványt (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél). Ha nem a
csomagon szereplő személy veszi át a csomagot, akkor két tanú aláírásával
ellátott meghatalmazás is szükséges a csomag átvételéhez.
A személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány elnevezését, betűjelét és a
számát, valamint ha a csomagot a címzett veszi át a „Címzett” megjelölést, ha a
csomagot nem a címzett veszi át, akkor az átvétel jogcímeként a „Helyettes
átvevő „ megnevezést kizárólag az átadónál maradó példányra kell feljegyezni.
Az átadási bizonylat tárolása, valamint a meghatalmazás őrzése a vonatkozó
szabályoknak megfelelően történik meg. A meghatalmazást az
átadási bizonylattal együtt átadó megőrizni köteles.
Fontos, az átvétel hiánya miatt visszaszállított csomagok újraküldési díja 990Ft.
Ügyfélszolgálat elérhetősége: 00 36 1 803 6300
E mail: pickpackpont@sprinter.hu
4.3. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél
vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba
felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új
adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy
lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
4.4. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél
alapján minden költséget tartalmaz. A számlát, az elállási jogról szóló rövid
tájékoztatót, és a jótállási jegyet (nem minden termék rendelkezik vele, ebben
az esetben a számlával tudja érvényesíteni a szavatossági igényét) a csomag
tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt
megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén
köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles
átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A
csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.
4.5. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés” gombra
kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer
ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a
megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel
kapcsolatos kívánságát.
6
6
4.6. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása
előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt
adatokat.
4.7. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást
kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől
számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb
48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati
kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és
annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az
Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem
érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg
regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud
üzenetet fogadni. A visszaigazoló e-mail nem minősül az ajánlattétel
elfogadásának, cégünk mihamarabb újabb e-mailben jelzi Felhasználó felé,
amennyiben a termék nem szállítható esetleges termékhiány vagy hiba miatt.
5. A megrendelések feldolgozása és teljesítés
5.1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9 és 17 óra között történik.
A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a
megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt
követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben
elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
5.2. Szállítási határidő a megrendelés visszaigazolásától számított 1-8
munkanapon belül történik (raktárkészlettől függően akár 1 nap alatt
is)! Comfort termék esetén előfordulhat hosszabb szállítási idő,
amennyiben után-gyártás után tudjuk a rendelést teljesíteni, erről
Fogyasztót haladéktalanul e-mailben értesítjük! Amennyiben határozott
napra kéri a terméket, kérjük, jelezze a megrendelésnél a megjegyzések
rovatban! A csomag GLS futárszolgálat részére történő átadása után a
visszaigazoló e-mailben megadott telefonszámon tud egyeztetni a
futárszolgálattal a kiszállítási időpont módosításáról.
5.3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának
átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére
köteles.
5.4. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog
vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor
a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A
kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a
fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó
ajánlotta.
7
7
5.5. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő
megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a
szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc
napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a
dolgot.
5.6. Az Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt
tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a
szerződéstől elállni.
5.7. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha
a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás
felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési
időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.
5.4. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti,
mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles
erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által
fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül
visszatéríteni.
6. Elállás joga
6.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének,
továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a
megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül
elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató
hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
6.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14
nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól
eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
6.3. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének
napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
6.4. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a
vállalkozás nem vállalta e költség viselését.
6.5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék
visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban
követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár
megtérítését.
6.6. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott
termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére
állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó
személyére szabtak.
6.7. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát
8
8
1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás
egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó
kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul
vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási
jogát elveszíti;
2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a
pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására
nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
3. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
4. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi
vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető
vissza;
5. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően
elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
6. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a
vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ,
és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor
állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől
számított harmincadik napot követően kerül sor;
7. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó
kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy
karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
8. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes
szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a
fogyasztó a csomagolást felbontotta;
9. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések
kivételével;
10.nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
11.lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés,
fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős
tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés
esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy
határidőt kötöttek ki;
12.a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében,
ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte
meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg
nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését
követően elveszíti az elállási jogát.
6.8. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat
megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de
legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére,
beleértve a szállítási díjat is.
6.9. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési
móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési
9
9
mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód
alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
6.10. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a
szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő
megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később
visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.
6.11. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási
nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.
6.12. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte
előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.
6.13. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét
viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.
6.14. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon
többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos
fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
6.15. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban
bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és
működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett
be. Felhasználó termék állagát köteles megőrizni, azt csak a kipróbáláshoz
szükséges mértékben használni, zárt körülmények között felpróbálni, ellenkező
esetben a termék használtnak minősül. a szükséges mértéket meghaladó
használat esetén cégünk az értékcsökkenés mértékét a cipő árában határozza
meg, tekintettel arra, hogy kizárólag új cipők forgalmazásával foglalkozik.
6.16. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza
nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra
vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell
figyelembe venni.
6.17. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését
megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt
adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés
alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő
jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés
esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A
megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja
vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.
6.18. Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű
használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak
megtérítése a Fogyasztót terheli!
6.19. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
6.20. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú
irányelve itt érhető el.
6.21. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen
Szabályzatban található elérhetőségeken.
10
10
6.22. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak
minősülő Felhasználókat illeti meg.
6.23. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki
a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.
6.24. Elállási jog gyakorlásának a menete:
6.24.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az
elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.
6.24.2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék
kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14
napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email
vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax
küldésének idejét veszi figyelembe.
6.24.3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató
címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől
számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül,
amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell
megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt
az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
6.24.4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon
többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos
fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a
szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti
időszakban is gyakorolja elállási jogát.
6.24.5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása
eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több
tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy
darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.
1. Jótállás, szavatosság
Hibás teljesítés
A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem
felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi
követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a
szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés
időpontjában ismernie kellett.
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e
fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől
a fogyasztó hátrányára tér el.
11
11
Kellékszavatosság
7.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással
szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv
szabályai szerint.
7.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által
választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye
teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a
kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás
arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is
kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől
is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az
áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy
arra a vállalkozás adott okot.
7.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem
később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.
Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két
éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
7.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági
igényét.
7.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye
érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó
igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető
vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban
már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba
már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Termékszavatosság
7.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint –
kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
7.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását
vagy kicserélését kérheti.
7.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos
minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által
adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
7.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági
igényét?
12
12
Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba
hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e
jogosultságát elveszti.
7.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti
termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy
forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági
igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.
7.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági
kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági
kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta
forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal
időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából
ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem
érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése
esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
7.12. Amennyiben a termék bármilyen hibája a vásárló előtt a vásárláskor
ismert volt (ez a szavatossági-, vagy garanciajegyen feltüntetésre került), erre a
hibára szavatossági igény nem érvényesíthető. Amennyiben a vásárló igényét
határidőn túl jelentette be, illetve ha a hiba oka az átadás után keletkezett (pl.
természetes elhasználódás, helytelen kezelés vagy tárolás, erőszakos külső
behatás), szavatossági igény nem teljesíthető. Ide tartoznak az alábbiak:
természetes bőrbélés színezése, beázás (kivéve, ha a lábbeli vízálló köztes
béléssel rendelkezik), bőrtalp elkopása viselés következtében), gumitalp
kopása (a törés természetesen nem), sarokkopás illetve sarokflekk
elhasználódása, nem megfelelő cipőápolás miatt keletkezett bőrhiba, rugós
sámfa okozta esetleges eldeformálódás, bármilyen külső fizikai behatás miatt
keletkezett sérülés. Bármilyen vitatott kérdésben a mindenkori
fogyasztóvédelmi hatóság által végzendő vizsgálat a döntő, melynek időtartama
a szavatossági ügyintézés idejébe nem számít bele.
7.13. Szolgáltató nem tartozik szavatossággal a természetes elhasználódásból
származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás
vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, a szakszerű tisztítás, ápolás
hiányából, a szakszerűtlen tisztításból, házilagos javításból, a illetve a
meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem
rendeltetésszerű használatából keletkeztek.
13
13
Vásárlói tájékoztatónkat az alábbi linken töltheti le:
www.bocskoros2005kft.hu/tajekoztato.pdf
1. A szavatossági igény esetén történő eljárás
8.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a
rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
8.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával,
vagy akár csak nyugtával).
8.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a
Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).
8.4. A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási
igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
8.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó
rendelkezésére kell bocsátani.
8.6. Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének
teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról –
az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez
fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles
értesíteni a fogyasztót.
8.7. A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig
köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
8.8. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést
legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze
8.9. A Ptk. 6:166. § alapján a szavatossági igény költségviselése a kötelezettet
terheli, kivéve, ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási
kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség
teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles
viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy
ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
Amennyiben részünkről megállapítást nyer, hogy a termékben a Fogyasztó
részéről felmerült kifogás a nem rendeltetésszerű használatból adódott, erről
tájékoztatjuk írásban Fogyasztót és ezt nem fogadja el, úgy a Fogyasztó
igényelheti a független bevizsgálást, melynek költségét alapos eredmény esetén
a Szolgáltató, elutasítás esetén a Fogyasztó viseli, melyről cégünk átutalásos
számlát állít ki Fogyasztó részére.
9. Vegyes Rendelkezések
9.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe
venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha
a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
9.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy
érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét,
jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
14
14
9.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem
gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való
lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó
kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy
alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi
feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a
későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
9.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
10. Panaszkezelés rendje
Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a
megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben
Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak
teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy
levél útján is közölheti.
Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.
Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali
kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos
álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati
példányát átadja a vásárlónak.
Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A
panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet
és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző
hatóságoknak kérésükre bemutatja.
Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy
békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm.
rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal,
illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos
illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok
elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu
A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni,
melyek elérhetőségét itt találja:
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;
15
15
Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;
Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu;
Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető
Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;
Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;
Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Név: Dr. Óvári László
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu
16
16
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson
kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói
jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek
eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű,
gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.
A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad
a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel
kapcsolatban.
Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon
átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi
és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési
platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az
Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően
pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon
keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr
Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség
terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület
számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy
részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye
nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti
megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a
fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének
felajánlására terjed ki.
11. Szerzői jogok
11.1. Miután a papucsnet.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos
a papucsnet.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely
részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő
közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása
és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
11.2. A papucsnet.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot
átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való
hivatkozással lehet.
11.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi
elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre
valamint az internetes reklámfelületeire.
11.4. Tilos a papucsnet.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek
adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak
17
17
tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata,
amellyel a papucsnet.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható
vagy indexelhető.
11.5. A papucsnet.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a
hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával
lehetséges.
11.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli
felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként
bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul
veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az
oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást
alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.
12. Adatvédelem
A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő
oldalon: https://papucsnet.hu/
Szombathely, 2017. július 18.